1. Accueil
  2. FR
  3. Étudier
  4. Offre de formation
  5. UE
ROMA-B366

Histoire et culture de la Roumanie II

année académique
2023-2024

Titulaire(s) du cours

Cristina-Alice TOMA (Coordonnateur)

Crédits ECTS

5

Langue(s) d'enseignement

Roumain

Contenu du cours

I. Istorie

1. Noţiuni de geografie a României

LP 2008: 10-13

2. Civilizaţia geto-dacă. Decebal. Portretul unui împărat iberic: Traian

RM-M, DD 2008: 23, 50-57, 72-75

3. Rapoturile geto-dacilor cu lumea greacă şi cu cea romană. Romanizarea daco-geţilor în timpul stapânirii romane

RM-M, DD 2008: 68-75

4. Etnogeneza românească. Latinitatea limbii române

RM-M, DD 2008: 84-87, 138-141

5. Formarea statelor medievale româneşti. Formarea Transilvaniei. Întemeierea Moldovei. Formarea statului medieval Ţara Românească. Întemeiere Dobrogei. Cultura laică şi cultura religioasă

RM-M, DD 2008: 90-106, 143-145

6. Călători străini despre civilizaţia medievală românească

RM-M, DD 2008: 151-173

7. Mitologie şi clişeu. Dracula sau Vlad Ţepeş

LP 2008: 38-41

8. Istoria comunismului. Canalul morţii

LP 2008: 62-65

II. Cultură şi civilizaţie

9. Folclor românesc

LP 2008: 50-53

10. Etnologie. Case româneşti

LP 2008: 22-25

11. Religie şi artă. Mănăstirea Voroneţ, de Virgil Vătăşanu

LP 2008: 34-37

12. Cinematografie

LP 2008: 86-889

Méthodes d'enseignement et activités d'apprentissages

Références, bibliographie et lectures recommandées

Bibliografie minimală

Djuvara, Neagu, 2007: O scurtă istoria a românilor povestită celor tineri, Bucureşti, Humanitas.

Pop, Liana (coord.) 2008: Româna B2-C1, Cluj, Editura Echinox.

Rusu, Mina-Maria, Dumitrescu, Doru (coord.) 2008: Limbă, cultură şi civilizaţie românească, Bucureşti, Editura Didactică şi pedagogică.

Autres renseignements

Contacts

Bureau: Solbosch AZ3.101

Email: Cristina-Alice.Toma@ulb.ac.be

Tel.: 0471 28 30 27

Evaluation

Méthode(s) d'évaluation

  • Autre

Autre

Programmes